Осознаваме за големиот режисер – мозокот / објект Н.Н.Борче

Децата од групите од 4 – 5 год. преку разговор и експериментална игра се запознаа со изгледот и функцијата на најзначајниот орган во човековото тело – Мозокот.

Tags