Мали истражувачи – објект Н. Н. Борче

Децата од објект Н.Н.Борче, преку игра се стекнаа со знаења за крвта, крвотокот и срцето. Истражуваа за крвотокот –  Што е крв? Што е крвоток? Како се движи крвта низ телото – осознаваа преку игра со црвен и син конец. Ги набљудуваа вените, бараа пулс и ги слушаа отчукувањата на срцето при седење, скокање, танцување…

Tags