Го истражуваме човечкото тело – објект Н.Н. Борче

Децата од 4 – 6 години од објект Н.Н.Борче, се запознаа со функцијата на бубрезите, нивната улога во човечкото тело. Преку слики, постери и разговор по енциклопедии, децата се запознаа со работата на бубрезите, научија што е филтрирање и осознаваа за човечкото тело – дел по дел.

Tags