Одбележување на 07.11 – Ден на урбана средина и Европски ден на музиката – Н.Н.Борче

По повод Денот на урбана средина, децата од големата група, излегоа на прошетка во блиската околина и ги набљудуваа модерните градби, објекти и булевари. Подоцна истите беа преточени во детските цртежи.

Денот на урбана средина, децата од  групите од 4 – 5г. го одбележаа со прошетка во блиската околина и разговор за развојот и модернизацијата на нашиот град, Потоа колективно изработија едно од обележјата на Скопје -Триумфалната капија.

Децата од  групите од 4 – 6г. го одбележаа Европскиот ден на музиката со слушање музика од различни делови на Европа и свирење на детски музички инструменти

 

Tags