Обработка на стихотворба

Возрасна група: 2 – 4 години

Наслов на активноста: Обработка на стихотворба

Цели на активноста:

-Запознавање со содржината на стихотворбата;
-Збогатување на речникот со нови зборови;
-Развивање способност за слушање и разбирање на значењето на изговорените зборови

Потребен материјал: прибор за лична хигиена, бел лист, боички

Тек на активноста:

Повикајте го вашето дете во вашата бања, каде ќе правите балончиња од детското шампонче. Започнете разговор за приборот за лична хигиена: сапунче, чешел за коса, четкичка за заби, паста за заби и друго и запознавајте ги – едноставно анализирајте. Дојдете до заклучок дека, личната хигиена е половина здравје.

Во продолжение запознајте го детето со содржината на стихотворбата:

„Чисто Дете“

За оние што лице мијат ,
за оние што вратче тријат,
што чешлаат коса,
и чисто се носат, –
триста пати браво,
Триста пати здраво !

Потоа анализирајте ја содржината, а доколку има непознати зборови објаснете му ги на детето, а потоа повторете ја заедно неколку пати во текот на денот и неделата. На крајот дајте му на детето бел лист, на кои ќе треба со боички да ги доцрта цртичките на чешлето и четкичката.

Гатанка

Најважно е во бањата,
зошто да се крие,
кога е утро и вечер –
тој не чисти, мие.

(сапун)

Подготвил: Воспитувач – Сузана Чурлинова