Пофалници од Меѓународен ликовен конкурс во Љубљана – Р. Словенија, на тема: “Играј со мене”

Пофалници на деца од нашата установа на возраст од 5 – 6г. кои учествуваа со ликовни творби на 13 – от Меѓународен ликовен конкурс во Љубљана – Р. Словенија, на тема: “Играј со мене”