Нашата градинка дел од Националната платформа за е-учење и игра

Нашата градинка активно учествува во креирањето на Националната платформа за е-учење која е подготвена од МТСП во соработка со УНИЦЕФ. На е-занимална веќе се достапни видеа со разработени воспитно-образовни содржини подготвени од Снежана Гуцуљ, воспитувач од Матичниот објект.