„Како се чувствувам кога се смеам“ – Разговор пред огледало

Возрасна група : 4 – 6 години

Наслов на активноста: „Како се чувствувам кога се смеам“  – Разговор пред огледало

Цели на активноста:

-да се поттикнува и оспособува за искажување на своите идеи на повеќе начини

-да се поддржува да ги развива и негува позитивните емоции

-да се поттикнува да ги препознава, именува и опишува сопствените чувства

Потребен материјал: огледало, шешир, очила, машна, листови за цртање, боички

Тек на активноста

Застанете со детето пред огледало и почнете да правите смешни ликови, гримаси. Може да користите и некои реквизити, на пр. шешир, очила, машна и сл. Забавувајте се и смејте се. Потоа поведете разговор со детето – прашувајќи го како се чувствува додека се смее. Поттикнете го да го опише чувството, да посочи со раката каде на сопственото тело ја чувствува радоста – на стомачето, околу срцето, на образите итн.

Прашајте го детето, што друго го радува и го прави среќно – дали е тоа прегратка, нова играчка, прошетка во парк, играта со другарчињата или нешто друго и истото да го претставите со цртеж. Во текот на денот може заедно да изработите и емотикони, односно ликови со различни емоции: насмеан, натажен, лут, исплашен, расплакан лик и сл.

Подготвил: Воспитувач – Сашка Михајлова