Креативна работилница во група – Ежиња

Работејќи на проектот: “Со чувствата патуваме и секаде стасуваме”, во групата од 5 до 6 год. (Ежиња), се одржа работилница на тема: “Среќното место на вашето семејство”. Родителите заедно со децата,на дел од сложувалка ги пренесоа убавите емоции на нивните семејства. На крајот ги споивме деловите, и се доби целина од голема сложувалка на среќни семејства.