Работилница-дружење со родители во Матичен објект

Во рамките на проектот “На патот кон среќата”, в.о група “Сонциња” 5-6г , одржаа работилница-дружење со родители на тема” Јас сум единствен, заедно сме целина”, во која децата цртајки се себе си, со помош на родителите, напишаа пораки колку секој од нив е посебен и единствен и по што се разликуваат од другите. Пораките на еден уникален начин, преку балони ги пративме во светот, истакнувајќи ја важноста на секој од нас посебно, но и како целина, како дел од групата “Сонциња”.