Тимбилдинг – креирање позитивна и мотивирачка атмосфера за нашиот тим

Вработените од Матичниот објект на нашатата градинка направија мала пауза и се фокусираа кон себе, на она што е добро и на она што може да го подобрат преку активности за Neurowelnes. Успешноста на овој настан се рефлектираше позитивно врз сите вработени со зголемување на мотивацијата за работа. Во работната атмосфера се чувствуваше смиреност, опуштеност и позитивна енергија, придобивки кои најмногу им користат на децата од нашата градинка.