News

joga2
Тимбилдинг – креирање позитивна и мотивирачка атмосфера за нашиот тим

Вработените од Матичниот објект на нашатата градинка направија мала пауза и се фокусираа кон себе, на она што е добро и на она што може да го подобрат преку активности за Neurowelnes.