ПРОЕКТИТЕ СО СРЦЕ и во нашата градинка

Новогодишните радости за децата од градинката Кочо Рацин во Капиштец оваа година се збогатија со уште еден подарок. Холот на градинката се оплемени со два вертикални ѕида за качување, заедно со меки подлоги, донација од Projects with a Heart, Philip Morris TKP & Expanda, за што од срце им се заблагодаруваме. Во наредниот период повеќе од 300 деца кои ја посетуваат оваа градинка ќе имаат можнос да ги почувствуваат благодетите од секојденвните физички активности кои се битен дел од целокупниот раст и развој.