Куклена претстава во објект Бели Мугри

На ден 26.11.2019 год. Активот на воспитувачи од објект Бели Мугри, во холот реализираше куклена  претстава  “Шумски договор”, која ја проследија децата од сите воспитни групи. Претставата ја исполни својата цел, децата со големо внимание и интерес ја проследија истата, со воодушевување и интерактивно се вклучија во претставата – одговараа на прашањата на ликовите, на итрата лисица, ежето, волкот, верверичката и мечката.