Прошетка низ Музејот на град Скопје

Работејќи ја темата – Убавините на мојот град, децата од Матичен објект од 5 – 6г. (Ежиња), на ден 19.11.2019 год., го посетија Музејот на град Скопје. Преку слики и поставки во музејот, се запознаа со Скопје некогаш и денес и осознаа повеќе за културното наследство на нашиот град.