Посета на Mузеј на град Скопје – Матичен објект

На ден 15.11.2019г. децата од група – Ѕвездички (5-6 год.), од Матичен објект, беа во посета на Музеј на град Скопје, по повод празникот на градот – 13-ти  Ноември. Децата се запознаа со поставката во музејот и ги проширија своите знаења за културното наследство на градот Скопје и неговата околина.