Одбележување на Ден на урбана средина во Матичен објект

По повод одбележување на Денот на урбана средина во Матичен објект, на ден 07.11.2019 год, во групата од 5 – 6г. (Ежиња), гостуваше родител – архитект Иван Арсовски. Тој на сликовит начин се обиде да ја објасни, која е важноста и улогата на архитектите во планирање и надзор при изградба на објекти. Потоа следуваше работилница под мото: “И ние сме мали архитекти”. Децата направија план за изградба на нова населба.