Одбележување на Ден на таткото во Матичен објект

На ден 20.09.2019г. во Матичен објект во групите од 4-6г.  се одбележа Денот на таткото, со стихови, песни и различни креативни изработки под мото “За мојот најдобар татко”.