Одбележување на Денот на Сонцето во Н.Н. Борче

По повод Светскиот ден на Сонцето (18.06), децата од групата „Сонциња“,  на возраст од 4 – 5 години, од објектот Н.Н.Борче -Скопје, реализираа неколку креативни активности: изработија маски – сонце, го сликаа своето сонце, пееја песнички и играа за сонцето и со тоа го одбележаа овој ден.