Одбележување на Денот на Сонцето во Матичен објект

18ти јуни, Денот на Сонцето, во Матичниот објект се одбележа со активности кои произлегоа од интересот на децата. Групата Детелинки (3-4 год) го поздравија сонцето со вежби за истегнување во дворот на градинката.