Одбележување на Денот на Планетата Земја во Матичен објект

На ден 18.04.2019г. воспитните групи од 2 – 3г. го одбележаа Денот на Планетата Земја. Во попладневните часови заедно –  родителите и децата  садеа садници во дворот. На тој начин кај децата уште од најмала возраст се развива  свест за тоа како треба да се грижат за природата и за нашата планета да биде зелена и да има воздух чист.