Активности по повод Денот на Планетата Земја во објект Панорама

На ден 22.04.2019г. по повод Денот на Планетата Земја, во објект Панорама во групите од 2 – 6г. се реализираа повеќе активности – садење на семчиња и цвеќиња, пролетни игри во двор, изработка на макети со загадена и незагадена планета, цртаа на тема – загадувачи, се со цел децата да се едуцираат како да се грижат  за планетата која е нивни дом и значењето на здравата и чиста околина за нивното здравје.