Дружење со родител во група Супер Ѕвезди

На ден 09.04.2019 година во група Супер Ѕвезди од објект Бели Мугри, гостуваше родител гостин д-р Виолета Српанова. Таа се обиде на доста сликовит начин да им ја објасни важноста на улогата на лекарите во животот на луѓето. Децата имаа можност да видат повеќе инструменти како стетоскоп, шпатули, ракавици, заштитни маски, капи, епрувети, пипети и сл.