Одбележување на ден на здравјето

На ден 08.04.2019 – по повод Денот на здравјето (07.04), гостин родител – Др.Саша Ќаева Анастасова ги посети децата од групата од 2 – 3г. од објект Бели Мугри. Децата уживаа во разговорот со гостинката и ги разгледуваа лекарските прибори кои беа донесени – стетоскоп шпатули, ханзапласт, капи, маски и ракавици.