Театарска претстава – Царската заповед

На 01 и 02 април 2019 год. во сите чети објекти се реализираше театарската претстава “Царската заповед”.