Попладневна работилница во објект Н.Н.Борче

На ден 28.03. во групата “Пчелички” во објектот Н.Н.Борче, беше реализирана попладневна работилница  во рамките на проектот “Шумски животни “. Родителите заедно со своите деца  моделираа шумски животни и нивни живеалишта. од глина.