Креативна работилница со родители во Н.Н.Борче

Во рамките на проектот „Птиците во РМ“, во воспитната група „Сонциња“, на возраст од 4-5 години, во објектот Н.Н.Борче, на ден 27.03.2019 година, во попладневните часови беше организирана креативна работилница со родителите, под мото:„Животните средини на птиците во РМ“. Родителите групно работеа и изработуваа животни средини во ходникот на градинката и со тоа помогнаа да може во нив да се изложуваат детските изработки.