Ден на театарот – куклена претстава во објект Бели Мугри

Во објектот Бели Мугри, Денот на тетарот – 27- ми март беше одбележан со интерна куклена претстава “Помирисни и слушни”, реализирана од тимот на воспитувачи. Претставата ја следеа децата од сите воспитни групи од објектот, кои, поради интересните кукли, музика и комичната но воедно и поучна содржина на претставата, останаа со полно внимание до самиот крај.