Одбележување на Ден на пролетта во Матичен објект

На ден  21.03 2019, група “Сонциња” од 4 до 5 години, го одбележа Денот на пролетта со садење на цвеќиња во дворот од градинката. Децата со љубов и внимание ги насадија цвеќињата за да ја разубават околината и ја поздравија пролетта.