Ден на пролетта во Панорама

На ден 22.03.2019г. децата од објект Панорама од воспитните групи од 2 – 6г. излегоа во дворот на објектот, засадија садници и цвеќиња и така го одбележија доаѓањето на првиот ден на пролетта, а воедно и го разубавија дворот со разновидни цветни аранжмани.