Работилница со родители во група Ѕвездички

На ден 21.03 во група “Ѕвездички” се реализира работилница со родители на тема: “Играме со боите на виножитото”. Родителите и децата изработија повеќе креации во кои дојде до израз нивната креативност, изразена преку различни техники.