Посета на стоматолог – Н.Н.Борче

На ден 22.03.2019 год. групата „Пчелички“ од 5 – 6г.  од објектот Н.Н.Борче беше во посета на стоматолошката ординација за превентивна детска заштита – Идадија. На децата им беше извршен стоматолошки преглед, а воедно и следеа две работилници на тема „Правилна орална хигиена“ и „Редовна посета на стоматолог и употреба на флоуриди во превентивни цели“.