Посета на Природонаучен музеј – Н.Н.Борче

На ден 11.03.2019 год. децата од 4-5г. возраст, група “Цветови” го посетија Природонаучниот Музеј на Македонија во рамките на проектот “Рибите во Македонија”.