Работилница со родители во објект Бели Мугри

На 07.03.2019 год. во објектот Бели Мугри во групата од 2 до 3 години се реализира работилница: Работилница со родители во попладневните часови. На работилницата се изработија украсни рамки за слики со пролетни мотиви од различни материјали.