Дружење со родители – објект Н.Н.Борче

На ден 06.03.2019г. во објект Н.Н.Борче во групите од 2 – 3г. се реализира попладневно дружење со родителите, чија тема беше: Изработка на осмомартовски честитки од разновидни материјали.