Креативни работилници во Матичен објект

На ден 05.03.2019 год., во воспитните групи од 2 до 3 години (Сончогледи и Ластовички) при Матичниот објект се организираа ликовно – креативни работилници на тема “Ајде да изработиме пролетни цветови – Ајде да ја уредиме нашата занимална”.