Работилници за отпадно масло во објект Бели Мугри

Во групите од 4 – 6год. на ден 22.02 2019 г. се орджаа работилници за отпадно масло, со цел децата да осознаат за што се користи маслото, што готвиме со него, каква е неговата боја и од што се прави и секако каква боја има искористеното масло, како мириса и каде и во што го собираме, односно фрламе искористеното масло . Децата ги поттикнавме да одговораат на прашањето “Што прават нивните родители со маслото кое ке остане после готвењето”?. Активноста продолжи со боење на тематски илустрирани листови.