Театарска претстава – Check in: Пред зграда – Матичен објект

На 22.02.2019 год. децата од возрасните групи од 4-6 год. од Матичниот објект  ја проследија театарската претстава – Check in: Пред зграда. Целта на оваа претстава беше – децата преку театарски јазик, близок и разбирлив за нив, да го согледаат негативното влијание од постојаното користење на паметните уреди и социјалните мрежи.