Театар на сенки во објект Панорама

Децата од сите возрасни групи од објектот Панорама проследија театар на сенки: „Трите снешковци“ во реализација на активот на воспитувачи на ден 21.02.2019 година. Децата со интерес и внимание ја проследија претставата, интерктивно учествуваа и изразија желба и тие да ги преземат улогите.