Театар на сенки во Матичен објект

На ден 01.02.2019г. Активот на воспитувачи од Матичен објект ја реализира претставата – Трите Снешковци, како  театар на сенки, пред децата од воспитните групи од 2 – 6г.. Децата со воодушевување ја проследија претставата, , пред се што некои од децата за прв пат проследија ваков вид на театарска уметност.