Новогодишна Работилница

На ден 20.12 во поладневните часови во објектите на нашата установа, се реализираше новогодишна креативна работилница, на која се одзваа голем број на родители. Своите креативни идеи ги преточија во многубројни новогодишни креации на големо задоволство на децата, кои се дружеа заедно со своите родители.