Новогодишна претстава

На ден 19 и 20.12 во сите објекти на нашата установа се реализираше новогодишната претстава “Најскапоцениот подарок”. Претставата со својата сценографија и интерактивен текст го задржа вниманието на децата и со задоволство ја проследија.