Посета на Планетариум – Н.Н.Борче

Децата од објектот Н.Н.Борче на возраст од 5-6 год беа на посета на Планетариумот во МКЦ.  Децата со воодушевување го гледаа ѕвезденото небо, се запознаа со поголемите соѕвездија и планетите.