Попладневна есенска работилница во Н.Н.Борче

Во објектот Н.Н.Борче на ден 14.11.2018г. се одржа попладневна работилница со родителите во воспитните групи од 3-6г. на тема “Волшебна есен” на која се изработуваа есенски декорации.