Посета на издавачка куќа “Феникс” – Н.Н.Борче

На ден 09.11.2018г..децата од група – Жапчиња, беа во посета на Институт за наука, култура и уметност – Феникс, при што се запознаа со литературата за возрасни и деца, како и со сликовниците за најмалите.Сите деца од издавачката куќа добија сликовници со најубави басни.