Посета на Ансамблот за народни игри и песни на Македонија ,,Танец”

На ден 07.11.2018 г. децата од воспитната група од 5-6 години ,,Верверички’ од Матичен објект,  беа во посета на Ансамблот за народни игри и песни на Македонија ,,Танец”. Целта на посетата беше, децата да се запознаат со македонската традиционална музика, песни, ора, носија и со професиите –  играорец, пеач и кореограф.