News

mece_borce
Мече болница во објектот Бели Мугри

Студенти од Медицинскиот факултет во соработка со ЕМСА – Македонија на 14.11.2018г. беа гости во објект Бели Мугри. Целта на посетата беше да се отстрани стравот од белиот мантил, како и да се поттикнат децата на здрави животни навики.

priredba1
Приредба по повод 13ти Ноември во Матичен објект

На 13.11.2018 година во Матичниот објект, со приредба во холот беше одбележан роденденот на нашиот град. Децата од воспитните групи од 5-6 години ,,Верверички” и од 4-6 години ,,Ежиња” се претставија со стихови, игри и песни за градот, пред децата од помалите воспитни групи.

13_ti1
Роденденот на градот Скопје – 13 ти Ноември

Роденденот на градот Скопје – 13 ти ноември, беше одбележан во весела и празнична атмосфера. По тој повод беше реализирана заедничка приредба со наслов – Скопје граду мој. Учество во приредбата земаа воспитните групи од 4 – 6г.

muzejskopjeBeliMugri
Посета на Музеј на град Скопје – Бели Мугри

По повод роденденот на градот Скопје – 13 ти ноември, децата од големата група – Супер Ѕвезди, беа во посета на Музеј на град Скопје. Целта на посетата, беше да се запознаат со археолошката поставка на старо Скопје – Скупи, приборот што го користеле порано, накитот, фустаните што ги везеле девојките, како и со спомените од катастрофалниот земјотрес што се случиле во минатото.

feniks
Посета на издавачка куќа “Феникс” – Н.Н.Борче

На ден 09.11.2018г..децата од група – Жапчиња, беа во посета на Институт за наука, култура и уметност – Феникс, при што се запознаа со литературата за возрасни и деца, како и со сликовниците за најмалите.Сите деца од издавачката куќа добија сликовници со најубави басни.

stomatolozi2
Посета од стоматолози во Матичен објект

На ден 09.11.2018 год. во воспитната група од 5-6 години ,,Верверички” од Матичниот објект, во посета беа стоматолог и стоматолошка сестра од Здравствен дом ,,Идадија”. Целта на оваа посета беше запознавање со професијата стоматолог, како и запознавање на децата со правилната нега и хигиена на забите и усната празнина и препознавање на факторите кои можат да го загрозат нивното здравје. Преку ликовна работилница, децата своите импресии ги пренесоа на цртеж.