Матичен Објект

slika 8
Моето тело – Матичен објект

Во рамките на месечната тема која е поврзана со Човечкото тело, преку најразлични истражувачки, откривачки и манипулативни игри, децата од воспитните групи од 4 до 6 годишна возраст, се стекнаа со знаења за деловите на телото.

IMG_3953
Театарска претстава

Уште еден прекрасен ден за децата од Матичен објект…26.02 2020, ден кога гостувањето на театарската група “Арт Вени види” со претставата “Добрата самовила Добринка” ги разбранува детските срца и направи вистинска бура од емоции..