ИСХРАНА

ЈАСЛИ

Месечна листа на планирани јадења за месец Февруари 2020 год.

I и III недела за деца до 2 години

[table id=3 /]

Месечна листа на планирани јадења за месец Февруари 2020 год.

II и IV недела за деца до 2 години

[table id=4 /]

Изготвиле:
Директор: Габриела Алабашовска
Мед. Сестра: Лила Тодоовска
Сам. Реф.-Мат. Книговодител: Љупка Зафировиќ
Главен готвач: Тања Сиљаноска
Готвач: Силвана Костадинова Дуноска

ИСХРАНА

ГРАДИНКА

Месечна листа на планирани јадења за месец Февруари 2020 год.

I и III недела за деца од 2 до 6 години

[table id=1 /]

Месечна листа на планирани јадења за месец Февруари 2020 год.

II и IV недела за деца од 2 до 6 години

[table id=2 /]

Изготвиле:
Директор: Габриела Алабашовска
Мед. Сестра: Лила Тодоовска
Сам. Реф.-Мат. Книговодител: Љупка Зафировиќ
Главен готвач: Тања Сиљаноска
Готвач: Силвана Костадинова Дуноска