News

Во објектот Н.Н.Борче беше одбележан Денот на пролетта со садење на цвеќиња и садници во дворот.